NVAB-lidmaatschap

De NVAB is de wetenschappelijke vereniging van Nederlandse bedrijfsartsen die als doel heeft het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Belangrijk is de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse bedrijfsgeneeskundige praktijk. Concreet betekent dat onder andere de ontwikkeling (en ook de herziening) van de NVAB-Richtlijnen, de implementatie daarvan, en het vormgeven van de factor arbeid in multidisciplinaire richtlijnen (van derden) en (zorg)Standaarden. Naast de NVAB-Richtlijnen vormt Visitatie ook een onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de bedrijfsgeneeskundige zorg. De NVAB ontwikkelt daartoe een breed scala aan materialen en methoden, gericht op het opfrissen en verdiepen van kennis en vaardigheden, het uitleg geven aan werkenden/patiënten, het ondersteunen van de praktijkvoering, het toetsen van de praktijk in al zijn facetten. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden.

Als NVAB-lid ondersteunt u de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging.


Soorten lidmaatschap* en contributietarieven
 
2017
2018
Gewone leden  |  Buitengewone leden 
535 euro
545 euro
AIOS Bedrijfsgeneeskunde
293 euro
298 euro
Seniorleden 
231 euro
235 euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij bieden onze leden onder andere:

 • gratis advies en ondersteuning bij vakinhoudelijke vragen via de Vraagbaak
 • maandelijks NV@B Nieuws
 • email-nieuws over belangrijke ontwikkelingen
 • bevorderen van de professionele belangen van bedrijfsartsen
 • mogelijkheid tot deelname aan de Bedrijfsgeneeskundige Dagen, het jaarlijkse congres exclusief voor NVAB-leden
 • abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

Aan NVAB-lidmaatschap is het KNMG-lidmaatschap gekoppeld. Het feit dat u als lid van de NVAB ook bent aangesloten bij de KNMG geeft u de volgende voordelen:

 • vakblad Medisch Contact wekelijks gratis in de bus
 • dagelijkse Medisch Contact email-nieuwsbrief
 • tweewekelijkse KNMG email-nieuwsbrief
 • gratis advies bij medisch ethische en gezondheidsrechtelijke vragen
 • behartiging van de gemeenschappelijke immateriële belangen van ruim 50.000 artsen en studenten geneeskunde
 • korting op symposia, congressen, trainingen en loopbaanworkshops van de KNMG.

* In artikel 6 t/m 10 van de statuten vindt u meer informatie over het lidmaatschap. In artikel 6 en 7 worden de soorten lidmaatschap beschreven.


Inschrijfformulier

Meld u online aan!


Opzeggen lidmaatschap

Statutair is opzegging mogelijk voor het einde van het contributiejaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken (zie de statuten artikel 10). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren; bij voorkeur door een mail te sturen naar NVAB@nvab-online.nl.