Geen bedrijfsarts

Voor bezoekers van deze website die geen bedrijfsarts zijn

Op deze website vindt u o.a. informatie over professionele richtlijnen voor bedrijfsartsen, het vak en de opleiding van de bedrijfsarts. Ook geven wij op deze website antwoorden op een aantal vragen

Heeft u als werkende of werkgever specifieke vragen dan kunt u ook informatie vinden op onderstaande websites.

Informatieve websites voor werkenden (alfabetisch)

 • Arboportaal: Algemene informatie over gezond en veilig werken, Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips en nieuws. Handige links naar andere organisaties en relevante bronnen.
 • Autoriteit Persoonsgegevens: Met name informatie over de 'zieke werknemer' en gegevensuitwisseling.
 • CNV: Het Christelijk Nationaal Vakverbond behartig de belangen van CNV-leden op het gebied van werk en inkomen.
 • FNV: komt op voor de belangen van FNV-leden op het gebied van werk en inkomen.
 • Geschillencommissie Arbodiensten behandelt klachten over een arbodienst of een medewerker van een arbodienst. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met uw arbodienst. Bijvoorbeeld als u zich onjuist behandeld voelt door de arbodienst of ontevreden bent over de klachtafhandeling.
 • Ieder(in): Netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen.
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz.
 • Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. 
 • UWV voor particulieren verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
 • Werk en chronisch ziek: Programma’s, projecten, tools, informatiebronnen etc. over werken met een chronische aandoening. De site is gericht op werknemers, ZZP-ers, werkgevers en zorgverleners. 

Informatieve websites voor werkgevers

 • MKB Nederland en MKB Servicedesk: ondernemersplatform van MKB-Nederland. Op de MKB Servicedesk staan antwoorden op ondernemersvragen. In elke fase van het ondernemerschap geeft de MKB Servicedesk praktische informatie. 
 • UWV voor werkgevers: verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
 • VNO-NCW: Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat.