Bij- en nascholing

Accreditatie van bij- en nascholing verloopt via het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSG). De AbSG is een samenwerkingverband van de NVAB, NVVG en KAMG.
De NVAB neemt deel aan de AbSG in de persoon van Herman Spanjaard.

Aanvragen accreditatie voor nascholing
Een aanvraag voor accreditatie van een bij- of nascholing aanvragen kan alleen door de aanbieder van de scholing worden ingediend. Een verzoek om accreditatie moet minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdatum zijn ingediend bij het AbSG.

Zie voor verdere informatie: http://www.absg.nl/accreditatie-aanvragen/