Ledenservice

De Vraagbaak is bestemd voor NVAB-leden 

De NVAB is een wetenschappelijke beroepsvereniging en heeft de Vraagbaak ingesteld om algemene vragen van haar leden te beantwoorden. De Vraagbaak is niet bestemd om individuele bedrijfsartsen te adviseren in specifieke casuïstiek (die bijv. bij intercollegiaal overleg past of bij gespecialiseerde juridische dienstverleners). Om gespecialiseerde juridische dienstverlening voor haar rekening te nemen, ontbreekt het de NVAB aan middelen.

Als bedrijfsarts (in opleiding) kunt u per email vakinhoudelijke vragen stellen over bijvoorbeeld:

  • NVAB-richtlijnen
  • Medisch-inhoudelijke onderwerpen
  • Evidence-based medicine
  • Beroepsziekten
  • Praktijkdilemma's
  • De NVAB-standpunten over beroepsuitoefening en ethiek
  • De leidraad Aanstellingskeuringen
  • De leidraad Verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband
  • Influenzapandemie: het handelen van de bedrijfsarts.

 

FAQ's

NVAB-lid en vakinhoudelijke vragen?
Wellicht vindt u het antwoord bij de FAQs

Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag voorleggen via deze pagina
NB. Telefonisch consult is helaas niet mogelijk.

Laatste tweets