Landelijk Opleidingsplan

Voor de opleiding tot bedrijfsarts heeft de NVAB een (nieuwe) Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS).

Tijdens de ontwikkeling van het LOP is gedeeld en doorgenomen met de leden van de NVAB, de  brancheorganisaties OVAL en KoM en het College Geneeskundig Specialismen. Hierdoor is het LOP verbeterd en verduidelijkt en werd de eerste implementatiestap gezet. Verdere implementatie van het LOP heeft plaatsgevonden in 2017, waarna per 1-1-2018 de opleiding tot bedrijfsarts volgens het nieuwe plan is gestart.

Toetsboek opleiding bedrijfsgeneeskunde
Ter facilitering van de praktijkopleiding ontwikkelt de NVAB in samenwerking met de opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Hierin opgenomen zijn de formulieren, die voor de diverse toetsen kunnen worden gebruikt. Per toets staan de criteria helder gedefinieerd.

De eerste versie van het toetsboek is nu beschikbaar. Hierin vindt u de toetsen voor thema 1 van het LOP, ‘De werkende’. Later dit jaar volgt het toetsmateriaal voor thema 2, ‘De werkomgeving/ branche’ en thema 3, ‘De maatschappij’.

Competentieprofiel en KOERS
In het Landelijk Opleidingsplan is ook het Competentieprofiel van de bedrijfsarts opgenomen.
Het LOP is gebaseerd op de uitgangspunten van KOERS en het Kwaliteitskader.
 
Lees verder