Nieuws

29 september

Op 4 november organiseren Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk  Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) de Participatiedag.2017. 

28 augustus

RTL Nieuws besteedde 26-08-2017 aandacht aan de positieve invloed die werk kan hebben op mensen met kanker. Bedrijfsarts Désirée Dona vertelt o.a. hoe belangrijk het is dat er vanaf de diagnose 'kanker' contact is met de bedrijfsarts.

3 augustus

In een brief aan de informateur heeft de SER recent verwoord dat preventie van groot belang is voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden.

1 augustus

NVAB is in overleg met OVAL, KoM en ZFB om tot een branchebrede regeling te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over de praktische uitwerking en (kwaliteits)borging van de pool second opinion bedrijfsartsen.

24 juli

Met dit akkoord kunnen miljoenen werknemers in de EU beter beschermd worden tegen kankerverwekkende chemische stoffen op het werk. Dat is van groot belang omdat kanker de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde overlijdens in de EU is. 

6 juli

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

5 juli

Door de zeldzaamheid van spierziekten ontbrak er voor de begeleiding van werkenden met een spierziekte informatie 'op maat' voor bedrijfsartsen. Reden om over vier spierziekten brochures te ontwikkelen.

4 juli

Het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” is, mede namens de NVAB, overhandigd aan de Tweede Kamer door de Long Alliantie Nederland (LAN). 

26 juni

Op 16 juni 2017 sprak dr. Jako Burgers  zijn oratie uit waarin hij betoogde dat richtlijnen nodig zijn om verantwoorde persoonsgerichte zorg in de praktijk te kunnen leveren.

26 juni

Het symposium stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen. Er waren 150 deelnemers. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws