Nieuws

26 juni

Het symposium stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen. Er waren 150 deelnemers. 

15 juni

Tijdens het jaarlijkse ACOEM-congres in april 2017 in Denver kreeg NVAB-lid Herman Spanjaard de status van ACOEM Fellow vanwege zijn internationale 'occupational health' activiteiten namens de EU.

15 juni

De NVAB, KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.

9 juni

De NVAB heeft de Burgerpenning, de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs, uitgereikt aan Daniëlle Volker voor haar proefschrift  “Return to work in employees with common mental disorders: A blended ehealth intervention trial.” 

8 juni

De richtlijn ‘Kanker en Werk’ was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici, werkgevers/leidinggevenden en werknemers leidt regel­matig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervat­ting en duurzame inzetbaarheid.

8 juni

Op initiatief van de NVAB en de NVVG ontwikkelde de KNMG een visie op de toekomst van de arbeidsgerichte medische zorg. Vandaag wordt het visiedocument ‘Zorg die werkt’ gepubliceerd en op het jaarcongres van de NVAB gepresenteerd.

2 juni

Werknemers met suikerziekte moet in principe een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Zij lopen een groot risico op het ontstaan van (verdere) ontregeling en/of verergering van reeds bestaande complicaties. 

18 mei

Jaarlijks hebben 50.000 vrouwen in Nederland ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Bedrijfsarts Monique van Beukering in gesprek met BNR. 

26 april

Op 5 april vond de algemene ledenvergadering plaats. Een korte terugblik.

26 april

NVAB en OVAL hebben een voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion-bedrijfsartsen’.

Pagina's

Abonneren op Nieuws