Aanpak psychosociale arbeidsbelasting door Inspectie SZW

2 november 2018

Te veel mensen worden ziek door het werk. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is hier de belangrijkste oorzaak van. PSA is een verzamelbegrip voor arbeidsrisico’s, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten met een psychosociale oorzaak en arbeidsuitval. Te hoge werkdruk, agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie zijn factoren die deze stress veroorzaken. De gevolgen hiervan raken individuen, gezinnen, organisaties en de samenleving. PSA staat al jaren op de agenda en als onderdeel van het meerjarenplan van de Inspectie SZW, voeren zij nu een pilot uit met een nieuwe, innovatieve aanpak. 

Risico's effectief beheersen

In deze aanpak onderzoekt de Inspectie samen met een bedrijf wat er nodig is om PSA risico’s effectief te beheersen. Er zijn drie invalshoeken: de opzet en werking van de arbozorg binnen het bedrijf, het omgaan met PSA op organisatieniveau en op medewerkersniveau. Zo komen aanknopingspunten naar voren voor de werkgever, de betrokkenen in het bedrijf en de Inspectie om hun rollen en verantwoordelijkheden bij de beheersing van PSA risico’s beter in te vullen en op elkaar te laten aansluiten. 

De resultaten van deze aanpak worden eind 2018 gepubliceerd.

Meer informatie over de aanpak van PSA door het ministerie van SZW vindt u in de brief aan de Tweede kamer

NVAB-richtlijnen PSA

De NVAB heeft voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting de volgende richtlijnen ontwikkeld:

  • Werkdruk (samen met de NVVA, NVVK en BA&O)
  • Agressie en geweld (samen met de NVVA, NVVK en BA&O)
  • Depressie (bevat veel informatie over werkgebonden risico’s voor het ontwikkelen van een depressie; ontwikkeld met de NVVG en GAV)

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de richtlijn 'Psychische problemen, waaronder overspanning en burnout' en een richtlijn 'Conflicten in de werksituatie'. Beiden verschijnen naar verwachting begin 2019.

Bekijk de richtlijnen