De bedrijfsarts vanuit haar kracht, positief in beeld! – NVAB Jaarverslag 2016

20 april 2017

De terugblik op 2016 brengt een positief gevoel voor de bedrijfsarts en de NVAB. De kansen, vrijheden, verantwoordelijkheden en relevantie van ons specialisme zijn veel breder dan menigeen denkt. Als bedrijfsarts kun je echt het verschil maken. Werkende mensen helpen om gezond te blijven werken, hun ambities helpen waar te maken en ze helpen beschermen tegen ziekmakende factoren.

Nederland kroop langzaam uit de crisis. Daarbij heeft een aantal jaar het begrip ‘participatie’ centraal gestaan in het brede domein van arbeid en gezondheid. Werken als het hoogst haalbare doel, maar ook op andere manieren deelnemen aan de maatschappij: in mantelzorg, vrijwilligerswerk of sociale activiteiten. Gezondheid als het vermogen om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en regie te kunnen voeren in het licht van de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. Met deze uitgangspunten zet de bedrijfsarts zich neer als een gewaardeerd professional met maatschappelijke betekenis. Werken is gezond, maar om nu en in de toekomst gezond te kunnen blijven werken zijn er dokters nodig die zich hiervoor inzetten. Wie gaat en blijft voor de werkenden zorgen, nu de beroepsbevolking vergrijst ‒ en de populatie bedrijfsartsen nog meer? Als bedrijfsarts kun je echt het verschil maken.

Maar nu Nederland de crisis achter zich laat dwingt het besef zich weer op dat werkenden schaars zijn en dat je goed en voldoende onderhoud moet plegen om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Ik zie ‘participatie’ als centraal begrip langzaam plaats maken voor ‘preventie’.

Dat zien we terug in de nieuwe Arbowet die afgelopen jaar 2016 is goedgekeurd door Tweede Kamer en vanaf 1 juli 2017 in werking treedt. De Arbowet beoogt dat er veel aan preventie gaat gebeuren; preventie gericht op het behoud van gezondheid en inzetbaarheid en preventie als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid. Tevens zijn de wijzigingen in de Arbowet erop gericht de positie van de bedrijfsarts te versterken. Daarin lees ik een bevestiging en stimulans voor het belang van ons werk!

Preventie zal een centraal begrip worden in de komende tijd van verkiezingen en kabinetsformatie. Nu in de verkiezingsprogramma’s en vermoedelijk in de loop van 2017 in de regeringsverklaring. VWS draait al 2 jaar het project ‘Alles is gezondheid’ rondom preventie van wijk, werk en school. Ik hoop en verwacht dat we over een aantal jaar terug kunnen kijken op 2016 als één van de overgangsjaren naar een meer op preventie gerichte samenleving.

Als titel hierboven leest u ‘De bedrijfsarts, vanuit haar kracht, positief in beeld.’ Dat ‘positief in beeld’ heb ik u nu toegelicht. Ieder actief NVAB-lid herkent in ‘vanuit haar kracht’ natuurlijk de verbinding naar het nieuwe Visie Missie Strategie document van de NVAB. Waar staan we voor en waar gaan we voor waren de vragen die ons hebben bezig gehouden sinds eind 2014. Najaar 2016 hebben we er de finale klap op kunnen geven met het vaststellen van dit document op onze ledenvergadering: De NVAB wil dat alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg. Deze zorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden.

In dit visie, missie & strategie document hebben we onze identiteit nader vorm gegeven. De verbinding met de kernwaarden, een ethisch fundament en organisatorische randvoorwaarden. De bedrijfsarts heeft anno 2016 en 2017 alle reden om trots te zijn op het vak!

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB

 

Lees meer:
NVAB Jaarverslag 2016