Gezocht: Praktijkervaringen in samenwerken met een huisarts of medisch specialist

29 mei 2018

Goede arbeidsgerelateerde zorg staat niet op zichzelf. In september 2014 publiceerde de SER het advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Daarin onderstreept de SER het belang van samenwerking tussen de curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg. Naar aanleiding van dit advies kondigde de minister van SZW concrete maatregelen aan ter verbetering van deze zorg. 

Praktijkvoorbeelden

Het ophalen en (online) aanreiken van goede voorbeelden van arbo-curatieve samenwerking, is één van de activiteiten waarmee het RIVM, met betrokkenheid van het NHG en de NVAB, het ministerie van SZW ondersteunt bij het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg. 

Deel uw ervaring

Daarom zoekt het RIVM bedrijfsartsen die zelf ervaring hebben met de samenwerking met een arts in de curatieve zorg. Heeft u als bedrijfsarts contact met een huisarts en/of medisch specialist voor de diagnose en behandeling van uw cliënt en zou u deze ervaring willen delen? Neem dan contact op met Hanneke Monden (RIVM). Met uw verhaal kunt u collega’s inspireren om uw voorbeeld te volgen. 

Interview

Na aanmelding neemt een medewerker van het RIVM contact met u op voor een interview van maximaal een uur, waarbij u uw ervaring in de samenwerking deelt en welke meerwaarde dit had voor u en uw cliënt. Het interview wordt samengevat in een aansprekend voorbeeld en online  gepubliceerd. Ook kunt u uitgenodigd worden uw ervaring tijdens een bijeenkomst voor artsen uit de curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg te delen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.