Gezondheidsbewaking van werknemers bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

14 mei 2018

Nieuwe leidraad voor Bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten

Op maandag 14 mei 2018 nam staatssecretaris van SZW mevrouw Tamara van Ark het ‘Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek Gevaarlijke Stoffen’ in ontvangst. Deze leidraad is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) samen met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Dit document helpt bedrijfsartsen en arbeids­hygiënisten goed te adviseren over een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken. 

 

De overhandiging van het ‘Addendum Leidraad PMO gevaarlijke stoffen’ vond plaats tijdens de kick-off van het Programma Werken met Gezond Verstand  = Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen.

Gevaarlijke stoffen op de werkplek

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken nog steeds voor. Als men blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen kan dit negatieve effecten op de gezondheid hebben. Gezondheidsklachten kunnen direct optreden, maar ook pas na jaren verschijnen en/of plotseling optreden na langdurige blootstelling. Naar schattingsterven in Nederland jaarlijks 3000 tot 4000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. 

Preventief Medisch Onderzoek gericht op werkenden die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen

Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het opstellen en uitvoeren van PMO. Het blijkt echter dat een gericht PMO bij werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, slechts zelden plaats vindt. Het nu gepubliceerde addendum is een aanvulling op de Leidraad voor PMO van werkenden. Het ondersteunt bedrijfsartsen en arbeids­hygiënisten bij het adviseren over opzet en inhoud van een PMO voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen. Het doel is om met deze gerichte PMO’s bij te dragen aan het aanmerkelijk verminderen van het grote aantal doden en zieken per jaar door gevaarlijke stoffen op de werkplek.

De Leidraad PMO van werkenden (NVAB, KMKA 2013) en het addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NVAB, NVVA 2018) zijn te downloaden via:

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen-en-kennisdocumenten/procedurele-leidraden/leidraad-pmo.