Nieuwe accreditatieregels voor bedrijfsartsen (ODB) per 1 juli 2017

15 juni 2017

Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB
De NVAB, KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten. De nieuwe accreditatieregelgeving voor bedrijfsartsen is te lezen op de websites van de NVAB en de RGS.

Nieuwe werkwijze: zelfaccreditatie van ODB via GAIA
Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA. Vanaf 1 juli 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is. ODB-activiteiten van na 1 juli 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

Pilotperiode van 1 juli  tot 31 december
De nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze worden gedurende zes maanden in een pilot getest. In december 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot kunnen de nieuwe regelgeving en werkwijze desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve evaluatie worden de nieuwe regelgeving en werkwijze per 1 januari 2018 omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving en werkwijze harmoniseert de NVAB met de overige geneeskundige specialismen: de verzekeringsartsen, artsen M&G, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met:

  • het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG); 030-686 87 73; bureau@absg.nl)
  • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) (dr. Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg; 030-282 32 72; m.wesseling@fed.knmg.nl)

 

Zie ook:
NVAB accreditatieregelgeving ODB (versie 6 juni 2017)