Overleg ‘Pool Second Opinion-bedrijfsartsen’

26 april 2017

Als reactie op de consultatie Arbowetswijziging hebben de NVAB en OVAL het voorstel gedaan tot het opzetten van een collectief initiatief voor een pool met ‘second opinion-bedrijfsartsen’. Er is een overleg gepland met NVAB, OVAL en KoM, om te spreken over de praktische uitwerking en (kwaliteits)borging van een dergelijke pool.

Lees meer