Nieuws

3 augustus

In een brief aan de informateur heeft de SER recent verwoord dat preventie van groot belang is voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden.

1 augustus

NVAB is in overleg met OVAL, KoM en ZFB om tot een branchebrede regeling te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over de praktische uitwerking en (kwaliteits)borging van de pool second opinion bedrijfsartsen.

24 juli

Met dit akkoord kunnen miljoenen werknemers in de EU beter beschermd worden tegen kankerverwekkende chemische stoffen op het werk. Dat is van groot belang omdat kanker de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde overlijdens in de EU is. 

6 juli

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

5 juli

Door de zeldzaamheid van spierziekten ontbrak er voor de begeleiding van werkenden met een spierziekte informatie 'op maat' voor bedrijfsartsen. Reden om over vier spierziekten brochures te ontwikkelen. . 

4 juli

Het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” is, mede namens de NVAB, overhandigd aan de Tweede Kamer door de Long Alliantie Nederland (LAN). 

26 juni

Op 16 juni 2017 sprak dr. Jako Burgers  zijn oratie uit waarin hij betoogde dat richtlijnen nodig zijn om verantwoorde persoonsgerichte zorg in de praktijk te kunnen leveren.

26 juni

Het symposium stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen. Er waren 150 deelnemers. 

15 juni

Tijdens het jaarlijkse ACOEM-congres in april 2017 in Denver kreeg NVAB-lid Herman Spanjaard de status van ACOEM Fellow vanwege zijn internationale 'occupational health' activiteiten namens de EU.

15 juni

De NVAB, KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben afgelopen jaar gezamenlijk gewerkt aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.

Pagina's

Abonneren op Nieuws