Visie NVAB: niet tornen aan privacy van zieke werknemer

13 maart 2018

VNO-NCW heeft samen met MKB Nederland een pamflet uitgebracht en aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gepleit voor minder strenge regels rond de privacy van zieke werknemers. VNO-NCW stelt in een artikel in Trouw over deze kwestie ook dat het inschakelen van een bedrijfsarts uiterlijk na 6 weken volstrekt overbodig is en medicalisering in de hand zou werken.

De NVAB onderschrijft dat werkgever en werknemer in principe ook vóór de bedrijfsarts geadviseerd heeft, het gesprek over re-integratie moeten kunnen aangaan. En wij begrijpen dat de huidige wet- en regelgeving soms als knellend ervaren kan worden. Maar de NVAB acht het ook van groot maatschappelijk belang dat niet wordt getornd aan de privacy van zieke werknemers; het inperken van privacy kan nooit de weg zijn om knelpunten bij verzuimbegeleiding te verbeteren.

Wij roepen alle betrokken partijen op om het gesprek hierover voort te zetten en om te komen tot werkbare afspraken over zorgvuldige en effectieve verzuimbegeleiding zonder inperking van rechten van werknemers.

De NVAB is van mening dat de huidige regelgeving dat zieke werknemers uiterlijk na 6 weken door een bedrijfsarts gezien zijn, gehandhaafd moet worden juist om medicalisering te voorkomen. Of verzuim wel of niet een medische achtergrond heeft is bij uitstek alleen door een bedrijfsarts te bepalen. Dat verzuimbegeleiding zorgvuldiger of efficiënter verloopt als niet-geregistreerde artsen of niet-medici die uitvoeren, blijkt niet uit de praktijk en wordt door de NVAB niet onderschreven.

 

Zie ook:

Artikel in Trouw:

Berichten VNO-NCW: