Werkwijzer Poortwachter

25 april 2017

Onlangs heeft UWV de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. Het is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. De NVAB heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Werkwijzer Poortwachter.

Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie. Door plaatsing op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid.

In de Werkwijzer vindt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?  
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?  

De NVvA en het AKC hebben de webgame Poortwachter ontwikkeld, waarmee u uw kennis over de nieuwe Werkwijzer kunt testen.

 

Lees verder