Ziek op de zaak

5 april 2018

Het programma editie.nl besteedde op woensdag 4 april jl. aandacht aan resultaten van een enquête waaruit blijkt dat 57% van de werknemers aangeeft uit verantwoordelijkheidsgevoel of angst voor consequenties door te werken bij ziekte. Veel werkgevers hebben echter liever dat zieke werknemers thuisblijven.

NVAB-voorzitter Gertjan Beens gaf aan dat bedrijfsartsen deze problematiek herkennen. Doorwerken bij gezondheidsklachten kan soms leiden tot extra gezondheidsschade. Dat is niet in het belang van de werknemer, maar ook niet van de werkgever die baat heeft bij een gezond bedrijf met gezonde werknemers. Gertjan Beens gaf ook aan dat er geen thermometer bestaat om te bepalen of iemand wel of niet in staat is om te werken. 

Bekijk het fragment