Nieuws

5 juni

In plaats van de hoofdlijnenakkoorden per sector moet er één integraal zorgakkoord komen voor de langere termijn. De uitdagingen waar de zorgsector voor staat vragen om 'substantiële' meerjareninvesteringen die verder gaan dan één regeerperiode. Dit bepleiten Henk Bakker, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG, in een blog op Skipr.

5 juni

De BG-dagen 2018 liggen weer achter ons. U kunt terugkijken op deze dagen met een impressie van gastverslaggever Ton van Oostrum en korte verslagen van plenaire sessies op dag 2 met waar mogelijk de bijbehorende presentatie.

31 mei

Op donderdag 31 mei 2018 nam Paul Smits de Ramazziniprijs in ontvangst uit handen van NVAB-voorzitter Gertjan Beens. De Ramazziniprijs is voor iemand die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs in de arbeid en gezondheid, zowel aan geneeskundestudenten als binnen de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen. Paul Smits wijdde zijn werkzame leven aan het verbeteren van opleiding en onderwijs.

29 mei

Goede arbeidsgerelateerde zorg staat niet op zichzelf. In september 2014 publiceerde de SER het advies ‘Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg’. Daarin onderstreept de SER het belang van samenwerking tussen de curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg. Naar aanleiding van dit advies kondigde de minister van SZW concrete maatregelen aan ter verbetering van deze zorg. 

Praktijkvoorbeelden

29 mei

Woensdag 23 mei is Evelien van Valen bij de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp ‘Schildersziekte: diagnose en beloop’. In haar proefschrift rapporteert ze de incidentie van de schildersziekte in Nederland van 1997 tot 2017 en evalueert een screeningsprogramma voor Nederlandse schilders.

14 mei

Op maandag 14 mei 2018 nam staatssecretaris van SZW mevrouw Tamara van Ark het ‘Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek Gevaarlijke Stoffen’ in ontvangst. Dit document helpt bedrijfsartsen en arbeids­hygiënisten goed te adviseren over een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken

30 april

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met Mijn Zakengids* over de noodzaak van een passend verzuimbeleid. Beens benadrukt daarin het belang van het tijdig inschakelen van de bedrijfsarts: “In sommige gevallen, zoals psychische klachten, is het zinvol om vroegtijdig een bedrijfsarts in te schakelen."

26 april

Een ruime Kamermeerderheid stemde gisteren in met twee amendementen die de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen beperken. Publicatie van berispingen en boetes zal niet meer standaard plaatsvinden en bij publicatie zal meer contextinformatie komen. De KNMG maakt zich hier al langer hard voor. 

26 april

Op vrijdag 20 april werd het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. De NVAB neemt, net als ruim 30 andere partijen, deel aan het consortium. 

24 april

Na de Radaruitzending van 26 februari zijn Kamervragen gesteld over werknemers die onder druk gezet worden door hun werkgever om weer aan het werk te gaan terwijl ze nog niet voldoende hersteld zijn, en de positie van de bedrijfsarts daarbij. U kunt nu de antwoorden van staatssecretaris Van Ark nu lezen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws