Beroep

Een bedrijfsarts fungeert als een spin in het web. Een werknemer die ziek wordt of klachten heeft, gaat vaak naar de huisarts om van de klacht af te komen. De bedrijfsarts kijkt breder: wie is deze persoon, waarom heeft hij of zij deze klacht op dit moment? Wat is de relatie met het werk, is hij/zij nog wel in staat om te werken, nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast? Daarnaast doet de bedrijfsarts regelmatig onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en te beoordelen. Door deze risico’s vroegtijdig op het spoor te komen, kunnen werkgever en werknemer maatregelen treffen die nadelige gezondheidseffecten voorkómen. Als bedrijfsarts leer je zo de organisatie en de functies van de werknemers goed kennen.

Veelzijdig vak
De bedrijfsarts kijkt dus naar de persoon, maar ook naar de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en geeft daarover advies. Alles met het doel om werknemers gezond te houden en/of te krijgen. Het is een veelzijdig vak, waarin je zowel preventief en curatief bezig bent. Evidence-based richtlijnen vormen de basis voor het professioneel handelen.

In dienst of zelfstandig
Bedrijfsartsen zijn veelal werkzaam bij interne en externe arbodiensten, zo'n 70% van de bedrijfsartsen is in loondienst. Het beroep wordt in toenemende mate ook uitgeoefend door zelfstandig gevestigden, circa 30% van de beroepsgroep is als zzp'er werkzaam. Een kleine groep bedrijfsartsen specialiseert zich verder tot klinisch arbeidsgeneeskundige (werkzaam binnen een ziekenhuis).

De titel bedrijfsarts
De titel bedrijfsarts is wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Competenties
De bedrijfsarts heeft een uitgebreide kennis van psychische en fysieke aandoeningen en van behandelmogelijkheden. Daarnaast heeft hij verstand van sociale wetgeving en kan hij het krachtenspel in organisaties goed doorgronden. Bovenal is een bedrijfsarts communicatief sterk en een goede adviseur. De competenties waarop het meeste een beroep wordt gedaan zijn die van medisch expert, communicator, samenwerker en organisator.