Landelijk Opleidingsplan

Voor de opleiding tot bedrijfsarts heeft de NVAB een (nieuwe) Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS).

Tijdens de ontwikkeling van het LOP is gedeeld en doorgenomen met de leden van de NVAB, de  brancheorganisaties OVAL en KoM en het College Geneeskundig Specialismen. Hierdoor is het LOP verbeterd en verduidelijkt en werd de eerste implementatiestap gezet. Verdere implementatie van het LOP vindt plaats in 2017, zodat vanaf 2018 de opleiding tot bedrijfsarts volgens het nieuwe plan kan starten.

Competentieprofiel en KOERS
In het Landelijk Opleidingsplan is ook het Competentieprofiel van de bedrijfsarts opgenomen.
Het LOP is gebaseerd op de uitgangspunten van KOERS en het Kwaliteitskader.
 
Lees verder