Seniorleden

De komende 10 jaar zal het aantal leden van de NVAB teruglopen van de huidige 1843 tot ongeveer 1400. Een belangrijk deel van deze daling wordt veroorzaakt door de uitstroom van leden die met pensioen gaan. Een enorm verlies aan kennis en ervaring die de NVAB graag wil behouden. De afgelopen jaren was het ledenaantal van gepensioneerden, de seniorleden, ongeveer 52. De NVAB streeft naar een stijging van dit aantal tot 100 leden in 2016. En daar wil de NVAB activiteiten voor ondernemen.

Op 27 november 2014 is de tweede bijeenkomst

Tijdens deze tweede bijeenkomst nodigen we u uit om verder in te gaan op aansprekende manieren om betrokken te blijven, maar we beginnen met een bezoek aan het gemeentemuseum van Helmond waar we een rondleiding krijgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10:30 uur Ontvangst in het Gemeentemuseum te Helmond, kasteelplein 1
                 (als u een museumjaarkaart heeft; neemt u deze dan wel graag mee.)
11:00 uur start rondleiding o.a. langs de tentoonstelling Mens en Werk.
12:00 uur Afsluiting rondleiding gemeentemuseum en wandeling richting de bibliotheek
12.30 uur Lunch
13:00 uur Korte presentatie van waar de NVAB mee bezig is en inventarisatie activiteiten.
14:00 uur Afsluiting middag

Parkeren: U kunt uw auto het beste parkeren in de Parkeergarage Boscotondo, Frans Joseph van Tielpark 1, Helmond. Deze ligt op loopafstand van het museum.

De contactpersoon voor deze bijeenkomst is: Arianne Lindhout, bedrijfsarts, bestuurslid NVAB. De organisatie verloopt via Kwaliteitsbureau NVAB.

 

Eerste bijeenkomst seniorleden op 18-03-2014 was een succes!

Na een eerste inventarisatie per mail en in enkele interviews is het idee ontstaan om een  bijeenkomst te organiseren met het doel nader te verhelderen hoe het lidmaatschap van de NVAB voor leden die met pensioen gaan, en zijn, aantrekkelijk blijft.

De eerste bijeenkomst kreeg als titel “binden en boeien”. Het is de aftrap voor meer activiteiten voor het boeien van (bijna) seniorleden.

Twintig leden hebben een uitnodiging ontvangen. Naast een aantal enthousiaste en stimulerende reacties bezochten vier actieve leden de bijeenkomst. Na een nostalgische terugblik en een stukje informatie over waar de NVAB mee bezig is zijn we de brainstorm gestart. Er is veel enthousiasme voor activiteiten maar de praktische invulling behoeft nog wat onderzoek. Thema’s zijn: het is nog interessant om ontwikkelingen te volgen, het is leuk om de sociale contacten te onderhouden, er is een schat aan kennis en ervaring beschikbaar die de seniorleden graag willen delen, het zou mooi zijn om de registratie te behouden, de kosten van activiteiten zijn een aandachtspunt.

We hebben afgesproken om dit jaar nog een tweede bijeenkomst te organiseren waarin input van de seniorleden wordt gevraagd en aandacht is voor het sociale aspect. Alle (bijna) senior leden zijn van harte welkom! De definitieve datum volgt nog.

Intussen denken we aan het oprichten van een platform van waaruit activiteiten georganiseerd en gestroomlijnd kunnen worden. Ideeën kunt u alvast mailen naar nvab@nvab-online.nl o.v.v. 'seniorleden'.

Maar eerst ontmoeten we elkaar nog op 22 en 23 mei tijdens de BG-dagen waar de seniorleden voor gereduceerd tarief zijn uitgenodigd!

Namens het bestuur: Arianne Lindhout en Han Ceulen