Richtlijnen NVAB

Wat is een evidence-based richtlijn?

"Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers."

Zie: 'Richtlijn voor richtlijnen’. Den Haag, Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012.

Onderstaande NVAB-richtlijnen behandelen een bepaalde aandoening (zoals astma), een probleem (zoals psychisch) of een risicofactor (zoals rugklachten) en doet duidelijke uitspraken over wat adequaat handelen is.

PSYCHE

Depressie (NVAB, NVVG, GAV, 2016)

Werkdruk (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK, 2013)

Werk-Privé Balans (NVvA, NVAB, BA&O, NVVK 2013)

Agressie en Geweld (BA&O, NVAB, NVvA, NVVK 2013)

Overspanning, Burnout (NVAB NHG LVE 2011)

Overspanning, Burnout  LESA (NVAB NHG LVE 2011)

Psychische Problemen (NVAB 2007, gedeeltelijke herziening verwacht in 2017 v.w.b. de onderdelen 'overspanning' en 'burnout')

BEWEGINGSAPPARAAT  

Lichaamstrillingen (NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA,  NVVK, 2014)

Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkomen (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK 2013)

ENGLISH - Practice Guideline to Reduce the Workload due to Lifting for Preventing Work-Related Low Back Pain (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK 2013)

Computerwerk (NVAB, BA&O, Human Factors NL, NVvA, NVVK, 2013)

Rugklachten (NVAB 2006, herziening verwacht eind 2019)

Klachten arm, nek, schouder (NVAB gedeeltelijke herziene versie 2014, volledige herziening verwacht eind 2019)

ENGLISH - Practice Guideline Complaints of Arm, Shoulder or Neck (NVAB 2003; the partially revised version from 2014 is not available in English)

LUCHTWEGEN

 

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk - OSAS (NVAB, 2012)

Astma en COPD (NVAB 2003, herziening verwacht voorjaar 2017) 

HUID

Contacteczeem: Preventie en Behandeling (NVAB 2006, herziening verwacht eind 2018)

ZINTUIGEN

 

ORENGehoorstoornissen en tinnitus (NVAB, verwacht zomer 2019)

OGEN: Computerwerk (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK, 2013)

OREN: Preventie Beroepsslechthorendheid (NVAB, BA&O, NVvA, NVVK, BAV, 2006)
 

INFECTIEZIEKTEN

 

 

 

Arbeid en Lymeziekte (RIVM/NVAB, 2014)

Influenzapandemie in Arbeidsorganisaties (NVAB, 2012)

Prikaccidenten: samenvatting voor de bedrijfsarts (NVAB, 2008)

Influenza: Preventie en Outbreak Control (NVAB 2007, herziening verwacht eind 2018)

CHRONISCHE ZIEKTEN

 

 

 

 

in ontwikkeling Kanker en Werk (NVAB, verwacht voorjaar 2017)

Diabetes en Arbeid (NVAB, NHG, NIV, Coronel Instituut, 2011)

Blauwdruk Kanker en Werk: stappenplan voor ontwikkelaars van oncologische richtlijnen + LEIDRAAD voor (para)medici en arboprofessionals, betrokken bij de behandeling en begeleiding van kankerpatienten (NVAB, Coronel Instituut, CBO, NFK 2009)

Ischemische Hartziekten (NVAB 2006, herziening verwacht begin 2018)

OVERIG

 

 

 

 

in ontwikkeling Arbeidsconflicten (NVAB, verwacht eind 2017)

Bevorderen van Veilig Gedrag in Productieomgevingen (NVVK, NVAB, BA&O, NVAB, 2013)

Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk (NVAB 2007, herziening verwacht medio 2017) 

ENGLISH - Practice Guideline Pregnancy Postpartum Period and Work (NVAB 2007)

ENGLISH - Summary Practice Guideline Pregnancy Postpartum Period and Work (NVAB 2007)

BLAUWDRUK

 

 

 

Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010)

Blauwdruk Kanker en Werk: stappenplan voor ontwikkelaars van oncologische richtlijnen + leidraad voor (para)medici en arboprofessionals, betrokken bij de behandeling en begeleiding van kankerpatienten (NVAB, Coronel Instituut, CBO, NFK 2009)