Zwangerschap, postpartumperiode en werk/Practice Guideline Pregnancy Postpartum Period and Work

Hier kunt u de richtlijn, de samenvatting (in Nederlands en Engels), het achtergronddocument en diverse hulpmiddelen downloaden.

- Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk (NVAB 2007, herziening verwacht september 2017)
- Achtergronddocument Zwangerschap, postpartumperiode en werk (NVAB 2007, herziening verwacht september 2017)
- Samenvatting Zwangerschap, postpartumperiode en werk (NVAB 2007)

English
- Practice Guideline Pregnancy Postpartum Period and Work (NVAB 2007)
- Practice Guideline Summary Pregnancy Postpartum Period and Work (NVAB 2007)

Hulpmiddelen
- Powerpoint presentatie
- Checklist voor medisch dossier
- Kennistoets
- Casuïstiek
- Opdrachten
- Checklist uitvoering
- Informatiebrief werknemers
- Informatiebrief werkgevers

Verdere informatie
Wetswijziging ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ (per 1 januari 2015):
  • Moeders van extreem vroeg geboren kinderen, waarvan pas na de geboortedatum het zwangerschapsverlof ingaat en waarvan het kind bij de geboorte moet worden opgenomen, hebben recht op 10 weken zwangerschapsverlof. Dit verlof gaat in zodra de baby thuis komt
  • Vrouwen hebben het recht om het bevallingsverlof te spreiden. Alleen de eerste zes weken na de bevalling moet in voltijd worden opgenomen, de rest mag ook in deeltijd. In totaal mag het verlof worden verspreid over 30 weken. Deze periode gaat in op de eerste dag dat het bevallingsverlof niet meer fulltime wordt opgenomen. De totale verlofduur blijft hetzelfde.
  • Als een vrouw haar bevallingsverlof flexibel wil inzetten, moet ze daarvoor uiterlijk drie weken na de bevalling een verzoek bij haar werkgever indienen. Die moet op zijn beurt binnen twee weken op dit verzoek reageren en mag het verzoek bovendien alleen weigeren als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. De bedoeling is dat vrouwen door de wetswijziging werk en zorgtaken beter kunnen combineren.