NVAB tv

De NVAB biedt ook nascholing aan in de vorm van e-learning. Op een zelfgekozen tijdstip kunt u uw kennis op peil brengen en houden. Een e-learning module duurt circa 60 minuten. Om de e-learning te kunnen volgen moet u zich eerst registreren via de startpagina van Medtalks. Na registratie ontvangt u uw inloggegevens en krijgt u toegang tot de nascholing.

Bent u geen bedrijfsarts? Geen bezwaar, ook dan kunt u NVAB TV bekijken.

 

Vaccineren en het handelen van de bedrijfsarts bij de preventie van infectieziekten

Deze nascholing behandelt infectie­ziekten, vaccineren en vaccinatiebeleid in de werksituatie. De rol van de bedrijfsarts bij preventie (waaronder vaccineren) wordt belicht en uw kennis over infectieziekten wordt geactualiseerd aan de hand van reële casuïstiek. Tevens wordt de belangrijkste wetgeving geschetst, is er aandacht voor de inbedding van vaccinatiebeleid in een breder arbobeleid en krijgt u toegang tot tal van praktische hulpmiddelen, wetgeving, literatuur en andere informatieve bronnen.

Wilt u nu starten met registratie en nascholing Vaccineren? Via deze link komt u op de startpagina.  

Deze nascholing is mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline. NVAB TV wordt technisch ondersteund door Quadia Web TV.

Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met ischemische hartziekten [niet meer beschiktbaar]

Jaap van Dijk en Monique Willems, beiden bedrijfsarts, brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken. En uiteraard wordt de nodige aandacht besteed aan de relatie tussen de NVAB-richtlijn en de  multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie 2011. Er wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Welke gegevens zijn van belang om cardiale belastbaarheid te bepalen?
  • Wat zijn de beroepsgebonden risicofactoren voor ischemische hartziekten?
  • Welke interventies zijn het meest passend en effectief?
  • Hoe kan de bedrijfsarts omgaan met stagnatie in de re-integratie van een hartpatiënt?
  • Hoe kan de bedrijfsarts zich proactief opstellen in de begeleiding van een hartpatiënt?

Hartrevalidatie

Jaap van Dijk werkte ook mee aan de multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie en de uitzending daarover van Medisch Contact TV. Slechts een kwart van de geïndiceerde hartpatiënten krijgt hartrevalidatie. De knelpunten en de voordelen worden belicht aan de hand van de richtlijn Hartrevalidatie 2011. De geaccrediteerde nascholing Hartrevalidatie is eveneens online te volgen. Via deze link komt u op de pagina met de nascholing van MC tv.