Visitatiedocumenten

Reglement en Algemene Voorwaarden

Wilt u inzage in het visitatiereglement van een vorig jaar, dan kunt u dat opvragen bij visitatie@nvab-online.nl.

 

Instructie

Hieronder vindt u de beschikbare handleidingen voor visitatie. Deze omvatten zowel de inhoudelijke instructie als de technische instructie voor het digitale ondersteuningssysteem. 

Handleiding visitatie

Vragenlijsten derden

Aanvullende verbetertrajecten
Het is mogelijk om 2 verbetertrajecten na de formele visitatie te formuleren. U kunt daarvoor dit document gebruiken. Na invullen kunt u het uploaden in Scorion bij 'Mijn documenten'.