Visitatiedocumenten

Reglement en Algemene Voorwaarden

Wilt u inzage in het visitatiereglement van een vorig jaar, dan kunt u dat opvragen bij visitatie@nvab-online.nl.

 

Instructie

M.i.v. 2016 belangrijke wijziging in IVP: van verbeterpunten naar verbetertrajecten
Let op: tegelijk met de ingebruikname van het digitale ondersteuningssysteem Scorion ter vervanging van ADAS, zijn de eisen die aan visitatie worden gesteld, veranderd. Tevens zijn deze voor de eerste en de vervolgvisitatie gelijkgetrokken (behoudens de terugblik op het vorige IVP wat tijdens de eerste visitatie nog niet mogelijk is). De belangrijkste verandering is die van het formuleren van verbetertrajecten in plaats van verbeterpunten. Zie deze brief met een samenvatting van en extra toelichting op voornoemde verandering. Alle informatie is in uitgebreide vorm in de handleiding te vinden.
Iedereen die nu aan de visitatie begint, gaat aan de slag in Scorion.

Hieronder vindt u de beschikbare handleidingen voor visitatie. Deze omvatten zowel de inhoudelijke instructie als de technische instructie voor het digitale ondersteuningssysteem. 

Instructies visitatie in Scorion

Vragenlijsten derden in Scorion