Nieuws

20 september

Medisch Contact vroeg NVAB-voorzitter Gertjan Beens om een eerste reactie op de Miljoenennota: 'Het weinige dat er over bedrijfsartsen wordt gezegd in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is al bekend bij ons en weinig verrassend. En in de begroting van het ministerie van VWS staat níets over bedrijfsartsen.’

6 september

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kader van een ziekmelding en re-integratie slechts beperkt gegevens verwerken. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (21 april 2016) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn.

4 september

Op 1 oktober start de landelijke campagne die mensen ondersteunt om 28 dagen niet te roken. Als bedrijfsarts kunt u vanuit uw medische expertise uw opdracht- of werkgever attent maken op de verschillende mogelijkheden die er zijn om werkenden te ondersteunen bij het stoppen met roken. Eén daarvan is deelnemen aan Stoptober.

4 september

Per 1 juli 2018 is de accreditatieregeling voor Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODB) aangepast door de NVAB, NVVG en KAMG gezamenlijk. De nieuwe regeling ODB geldt nu voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren daaraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen.

Abonneren op Nieuws

Agenda

27 september 2018

Op donderdag 27 september is er een extra ledenbijeenkomst van 18.30-20.30 uur in Van der Valk Hotel Utrecht.

08 november 2018

Najaars-ALV

22 november 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert deze netwerkbijeenkomst om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren.

04 april 2019

Voorjaars-ALV

07 november 2019

Najaars-ALV

NieuwsBrief

Laatste tweets