Nieuws

7 december

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

27 november

Gezond tot aan het pensioen met een game… en een beetje hulp van de bedrijfsarts. Dat is de uitkomst van het promotie-onderzoek van bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven-Pasmooij. 

24 november

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens.

23 november

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. Samen met KAMG en NVVG heeft de NVAB hieraan nadere invulling gegeven. 

Abonneren op Nieuws

Agenda

12 april 2018

Voorjaars ALV

31 mei 2018

63ste Wetenschappelijk Jaarcongres (2 dagen)

Het congresthema wordt begin 2018 bekend gemaakt.

08 november 2018

Najaars ALV

NieuwsBrief

Laatste tweets