Nieuws

13 november

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Deze nieuwe Arbowet trad op 1 juli 2018 in werking. Idealiter weet iedereen wat er precies is veranderd en hoe dat de dagelijkse praktijk beïnvloedt. Nu de wet een aantal maanden officieel van kracht is, maken wij u graag attent op een aantal handige documenten op www.arboportaal.nl/arbozorg. Hier vindt u onder meer een overzicht van wijzigingen, een digitale toolkit en verschillende factsheets. 

13 november

Het ontwerp integraal Kaderbesluit ligt voor aan verschillende partijen, waaronder de NVAB, voor een laatste inhoudelijke reactie. Graag nodigen wij belanghebbenden, zoals opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, aios en praktijkopleiders, van harte uit om opmerkingen en/of vragen bij ons in te brengen.

13 november

Stress en conflicten op het werkIn de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress.

Stress kan in verband staan met conflicten op het werk. Werkstress kan leiden tot conflicten in de werksituatie en andersom leveren conflicten op het werk vaak stress op. 

12 november

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1, blijkt uit onderzoek van TNO in 2014. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, startte een campagne om werkgerelateerde stress bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De Week van de Werkstress is één van de maatregelen van Asscher om het probleem van werkstress aan te pakken. Deze week is het de week van de werkstress. Bedrijfsartsen komen werkgerelateerde stressklachten aan de lopende band tegen.

Abonneren op Nieuws

Agenda

22 november 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert deze netwerkbijeenkomst om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren.

04 april 2019

Voorjaars-ALV

07 november 2019

Najaars-ALV

NieuwsBrief

Laatste tweets