Nieuws

3 augustus

In een brief aan de informateur heeft de SER recent verwoord dat preventie van groot belang is voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden.

1 augustus

NVAB is in overleg met OVAL, KoM en ZFB om tot een branchebrede regeling te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over de praktische uitwerking en (kwaliteits)borging van de pool second opinion bedrijfsartsen.

24 juli

Met dit akkoord kunnen miljoenen werknemers in de EU beter beschermd worden tegen kankerverwekkende chemische stoffen op het werk. Dat is van groot belang omdat kanker de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde overlijdens in de EU is. 

6 juli

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

Abonneren op Nieuws

Agenda

20 september 2017

NVAB-leden ontvangen tijdig meer informatie over het programma, de locatie en de wijze van aanmelden.

27 september 2017

De praktijktest in de NVAB-regio Noord organiseren we in samenwerking met de BACO-bestuursleden Cobi Oostveen en Ton Jenner. De praktijktest start met een training op 27 september 2017 en loopt tot eind 2017. 

03 oktober 2017

De praktijktest in de NVAB-regio Twente organiseren we in samenwerking met de BACO-bestuursleden Cobi Oostveen en Ton Jenner. De praktijktest loopt tot eind 2017 en start op 3 oktober 2017 met een training. 

13 oktober 2017

Het programma en informatie over kosten en inschrijving vindt u in deze congresfolder.

02 november 2017

Algemene Ledenvergadering [ALV]

31 mei 2018

63ste JaarCongres (2 dagen)

Het congresthema wordt begin 2018 bekend gemaakt.

NieuwsBrief

Laatste tweets