Bent u voorbereid op de AVG?

29 maart 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die per 25 mei 2018 gaan gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dat moment niet meer. De AVG is opgesteld om gegevensbescherming in de Europese Unie te reguleren. Alle landen binnen de Europese Unie hebben dan dezelfde regels rondom privacy. De regels hebben tot doel dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. U krijgt er als bedrijfsarts dan ook zeker mee te maken. Overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen oplopen tot hoge boetes.

Wat dit nu precies betekent voor u in de praktijk is afhankelijk van de organisatie waar u werkzaam bent. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10 stappenplan opgesteld, waarmee u zicht krijgt op de belangrijkste AVG-thema’s waar u op voorbereid moet zijn.

Meer informatie:
- Website autoriteit persoonsgegevens: Algemene informatie AVG en Zorgaanbieders en de AVG
- Website KNMG: Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG