Kerncijfers 2017 Tuchtcollege

4 juli 2018

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

Het totale aantal ingekomen tuchtklachten voor alle specialismen blijft de laatste jaren ongeveer stabiel: van 2013 tot 2017: tussen 1575 en 1676 klachten op ongeveer 350.000 BIG geregistreerde zorgverleners. Het relatieve aandeel van ingekomen klachten tegen bedrijfsartsen lijkt aan de hoge kant, namelijk 6% van de tuchtzaken in 2017.

Orienterend onderzoek

Voor het bestuur is dat aanleiding om een ori├źnterend onderzoek te starten. Daartoe zal in overleg met de KNMG bezien worden of dit meegenomen kan worden in al bestaande projecten. Ook zal de CBE (commissie beroepsuitoefening en ethiek) gevraagd worden om advies. Recent is ook aan SGBO/NSPOH gevraagd of dit een geschikte onderzoeksvraag oplevert voor een scriptie of ander onderzoek.

Meer informatie: jaarcijfers 2017