Richtlijnen van derden

  • ... met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Voor het effectief opnemen van ‘de factor arbeid' (aandacht voor de gezondheid van werkenden) dienen richtlijnontwikkelaars de Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010) te hanteren.

Voor het vormgeven van de 'factor arbeid' zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen (in alfabetische volgorde):

Alcoholmisbruik (bron: Trimbos)
Angststoornissen (bron: Trimbos)
• Artrose Heup-Knie (in ontwikkeling: NOV)
• Beroepsastma (in ontwikkeling: NVALT)
• Bone Conduction Devices (in ontwikkeling: NVKNO)
Chronishe aangezichtspijn (bron: Kwaliteitskoepel medisch specialisten)
Chronische rhinosinusitis (bron: Richtlijnendatabase)
• Chronisch Zieken en Arbeidsparticipatie (in ontwikkeling: Coronel Instituut)
Constitutioneel Eczeem (bron: NVDV)
Contacteczeem (bron: NVDV)
• COPD, diagnostiek en behandeling - COPD, palliatieve zorg (bron: CBO)
• Cystic fibrosis (bron: CBO)
- Decision Tool Depressie (in ontwikkeling: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ)
Diabetes en arbeid (bron: NVAB)
• Flexorpeesletsel (in ontwikkeling: NVPC)
Follow-up na kinderkanker (bron: SKION)
Guillain-Barré syndroom (bron: CBO) Brochure voor de bedrijfsarts (Spierziekten NL en NVAB, 2011)
Hartrevalidatie (+ Psychiatrische en Arbeidsgerelateerde Aspecten, bron: NVVC)
Hartfalen (bron: NHG)
HIV en arbeid (bron: positiefwerkt.nl)
Huiselijk geweld (bron: Trimbos)
• Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk (in ontwikkeling: NHG en KNOV)  
Inflammatoire darmaandoeningen (bron: Maag Lever Darmstichting); Factsheet voor de bedrijfsarts (NVAB, 2014)
Lasrook (bron: NVAB)
Lumbosacraal radiculair syndroom (bron: Richtlijnendatabase)
Lymeziekte (via RIVM)
Migraine en Werk (bron: NVvHP)
Multiple sclerose (bron: NVN); Factsheet voor de bedrijfsarts (NVAB, 2014)
• Obesitas addendum 2011 (bron: CBO)
• OSAS, herziening van de richtlijn uit 2009: Obstructief slaapapneusyndroom (bron: NVALT/NVKNO)
Oncologische revalidatie (bron: Oncoline) herziening in 2015
• Ontwikkelingsstotteren (in ontwikkeling)
• Osteoporose en fractuurpreventie (bron: CBO); Factsheet voor de bedrijfsarts (NVAB, 2014)
Overspanning/burnout (bron: NVAB)
• Preconceptionele Indicatielijst: PIL (in ontwikkeling: CPZ)
Prikaccidenten (bron: RIVM)
Prikkelbaredarmsyndroom (bron: NHG, via Maag Lever Darmstichting); Factsheet voor de bedrijfsarts (NVAB, 2014)
Reumatoïde arthritis en arbeid (bron: NVR/NVVG)
Rhinosinusitis (bron: NVK via Richtlijnendatabase)
Schizofrenie (bron: Trimbos)
• Stemklachten (NVKNO via Richtlijnendatabase)
Subacromiaal pijnsyndroom (bron: Orde)
Subfertiliteit (bron: NVOG)
Totale Knieprothese (bron: NOV)
Varicella (bron: NVMM via Richtlijnendatabase) 
Zeldzame spierziekten, brochures met specifieke informatie voor bedrijfsartsen over langzaam progressieve spierziekten die relatief veel voorkomen en waarvan bekend is dat patiënten vaak aan het werk zijn (Spierziekten NL/NVAB, 2016):
Brochure voor de bedrijfsarts (bron: Spierziekten NL)
Brochure voor de bedrijfsarts (bron: Spierziekten NL
Brochure voor de bedrijfsarts (bron: Spierziekten NL)
Brochure voor de bedrijfsarts (bron: Spierziekten NL)