Visitatie

Visitatie is de sluitsteen van het kwaliteitsbeleid, als bindend en sturend element voor verdere kwaliteitsverbetering van de individuele bedrijfsarts. Naast opleiding, registratie, nascholing, richtlijnontwikkeling en intercollegiale toetsing geeft visitatie inzicht in sterke en minder sterke punten van het professioneel functioneren.

Inhoudelijk sluiten de visitatie-instrumenten aan bij het Competentieprofiel Bedrijfsgeneeskunde zoals met goedkeuring van de NVAB is vastgesteld door het CSG.

Het doorlopen van het visitatieproces leidt tot een persoonlijke kwaliteitsagenda in de vorm van een Individueel verbeterplan (IVP). Het IVP bevat de zelfgekozen leerpunten, bij- en nascholingsvoornemens en kwaliteitsinspanningen voor de korte- en de langere termijn.

Lees meer over visitatie.

 

Scholing

Nascholing

Het NVAB-aanbod van geaccrediteerde nascholing vindt u via deze link op de pagina 'Actueel'.

Geaccrediteerd scholingsaanbod van derden wordt rechts op deze pagina weergegeven.

Wilt u een geaccrediteerde nascholing (waarvoor accreditatie is verkregen via AbSg voor 'arts voor arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde'), congres of symposium onder de aandacht van NVAB-leden brengen? Dat kan via onze website in de scholingsagenda rechts op deze pagina. Ook kunnen wij een e-mailing voor u verzorgen naar onze leden. Dit zijn de mogelijkheden en de kosten.

e-Learning

De NVAB biedt nascholing ook aan in de vorm van e-learning. Op een zelfgekozen tijdstip kunt u uw kennis op peil brengen en houden. Een e-learning module duurt circa 60 minuten.

Lees meer over e-learning en NVAB tv.

Laatste tweets